Afspraak maken

Orthopedie

Afspraak maken
Afspraak maken

Afspraak maken

Polikliniek Orthopedie

Wij plannen graag een afspraak voor u bij één van onze orthopeden. Een afspraak op de polikliniek Orthopedie maakt u telefonisch of aan de balie bij het secretariaat. De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer (0314) 32 96 18.

Verhinderd

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig door te geven via telefoonnummer (0314) 32 96 18. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen.

Legitimatiebewijs en verwijsbrief

Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. Komt u voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. Verder is het handig voor de orthopeed als u de verwijsbrief van uw arts meebrengt.

MRSA

Als u of een gezinslid van u beroepsmatig in contact komt met levende varkens of vleeskalveren, wilt u dit dan melden bij het maken van een afspraak? Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.