Afspraak maken

Orthopedie

Afspraak maken
Afspraak maken

Afspraak maken

Polikliniek Orthopedie

Wij plannen graag een afspraak voor u bij één van onze orthopeden. Een afspraak op de polikliniek Orthopedie maakt u via Mijn Slingeland, telefonisch of aan de balie bij het secretariaat. De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer (0314) 32 96 18.

Verhinderd

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig door te geven via telefoonnummer (0314) 32 96 18. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen.

Afsprakenkaart en verwijsbrief

Bij het bezoek aan de polikliniek heeft u een afsprakenkaartje voorzien van een sticker met uw correcte, actuele gegevens (of uw ponskaartje). Daarvoor kunt u zich wenden tot de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 
Verder is het handig voor de orthopeed als u de verwijsbrief van uw arts meebrengt.

MRSA

Als u of een gezinslid van u beroepsmatig in contact komt met levende varkens of vleeskalveren, wilt u dit dan melden bij het maken van een afspraak? Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.