BlogAlgemeen › Orthopedie in historisch perspectief

Orthopedie in historisch perspectief

door Han Bakens

LS, webredactie

Donderdag, 1 Oktober 2015

Gedurende de ruim 22 jaren die ik werkzaam ben geweest in het Slingeland Ziekenhuis heeft de Orthopedie zich internationaal, nationaal en dus ook in Doetinchem, enorm ontwikkeld. Deze ontwikkeling zal een gestaag voortgaand proces zijn, ook in de toekomst. Er is een grote, steeds groeiende, vraag naar en behoefte aan Orthopedische hulp. Een vraag naar behandelingen van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw waren er in Nederland een kleine 300 Orthopedisch Chirurgen. In 2015 zijn dat er meer dan 1260.
In 1993 werd de groep orthopeden in Doetinchem uitgebreid van twee naar drie en in 2003 van drie naar vier.


Een belangrijk onderdeel van het werk van de orthopedisch chirurg is de behandeling van arthrose, slijtage van gewrichten. Naast alle andere gewrichten is het vooral de behandeling van slijtage van heup- en kniegewrichten die grote aandacht vragen. Dit komt omdat de Achterhoek, meer dan veel andere streken in Nederland, een 'vergrijzend' gebied is en, vooral, omdat er voor het eindstadium van heup- en knieslijtage een mooie oplossing is; de 'nieuwe heup' c.q. de 'nieuwe knie'.
 
In 2013 kregen in Nederland 25.642 mensen een nieuwe heup waarvan ruim 250 in Doetinchem. Ook in 2013 kregen in Nederland 24.091 mensen een nieuwe knie waarvan ruim 170 in Doetinchem. Deze operaties worden in 100 ziekenhuizen gedaan dus het Slingeland Ziekenhuis blaast haar partij uitstekend mee. En dat niet alleen in aantallen maar de operaties worden volgens de hoogste internationale normen uitgevoerd. Verbeterde operatietechnieken, verbeterde anesthesietechnieken en verbeterde pijnstilling, naast betere voorlichting aan patiënten, leiden ertoe dat patiënten sneller herstellen en weer mobiel zijn na dergelijke operaties.Daarbij is er wetenschappelijk bewijs dat patiënten sneller herstellen als ze, na een operatie, snel weer uit bed komen en actief worden.
Daardoor is het ziekenhuisverblijf voor dergelijke operaties afgenomen van tien tot veertien dagen begin jaren negentig van de vorige eeuw tot drie tot vijf dagen momenteel. En wellicht is daar nog wat meer winst te halen.
 
Maar het zijn niet alleen de versleten heupen en knieën waarvan de behandeling een enorme vlucht heeft genomen.
Sinds tien jaren worden in het Slingeland Ziekenhuis schouderprotheses, een 'nieuwe schouder', geplaatst bij slijtage van de schouder of bij een door een fractuur beschadigde schouder. 
Daarnaast hebben kijkoperatietechnieken van vele gewrichten zich enorm ontwikkeld. Bij deze operaties door kleine openingen wordt niet alleen “gekeken” maar worden behandelingen die mogelijk zijn ook meteen uitgevoerd.
Meniscusoperaties en voorste kruisbandoperaties worden al lange tijd op een dergelijke manier uitgevoerd maar de laatste tien jaar hebben zich de behandeling van kraakbeenletsels in gewrichten en peeshechtingen in de schouder enorm ontwikkeld.
 
Het toenemend aantal hoogbejaarde mensen dat een beroep doet op de ziekenhuiszorg in het algemeen en op de orthopedische zorg in het bijzonder vraagt om een nieuwe aanpak. Daar waar vroeger bij een 90-jarige werd afgezien van het plaatsen van een nieuwe heup vanwege de te grote risico’s worden deze risico’s nu meer multidisciplinair in kaart gebracht. Toegenomen kennis, verbeterde operatietechnieken en verbeterde medicatie maken het nu soms toch mogelijk om deze patiënten een nieuwe heup of knie te geven. Het aantal hoogbejaarde mensen in de samenleving neemt toe. Het is dus een enorme uitdaging om ook deze mensen veilig door operaties heen te loodsen.
 
Geneeskunde, Orthopedie, is een zich voortdurend ontwikkelend vak. Met heel veel plezier heb ik, gedurende ruim 22 jaren, aan deze ontwikkeling mogen meewerken in het Slingeland Ziekenhuis. Op afstand zal ik de verdere ontwikkelingen blijven volgen.
 
Met vriendelijke groet,
Han Bakens


ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Orthopedie in historisch perspectief

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)