KenniscentrumAlgemene informatie › Locatie en gang van zaken › Locatie en gang van zaken

Locatie en gang van zaken

Polikliniek Orthopedie

Waar moet u zich melden?

De polikliniek Orthopedie bevindt zich in het souterrain, route 6.
U dient zich eerst te melden bij de secretaresse, voordat u plaatsneemt in de wachtruimte. U wordt door de orthopeed, verpleegkundig specialist, psysian assistent orthopedie-verpleegkundige, secretaresse of doktersassistente opgehaald uit de wachtruimte.

Afsprakenkaartje

Bij het bezoek aan de polikliniek heeft u een afsprakenkaartje voorzien van een sticker met uw correcte, actuele gegevens (of uw ponskaartje). Daarvoor kunt u zich wenden tot de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 

Opleiding

Er kan een co-assistent aanwezig zijn tijdens uw bezoek aan de polikliniek Orthopedie. Dit is een arts in opleiding. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit bij de secretaresse of verpleegkundige melden.

Externe samenwerking

In sommige gevallen is er aanleiding voor nader onderzoek of behandeling op orthopedisch gebied. Uw orthopeed verwijst u zo nodig. Het Slingeland Ziekenhuis werkt hiervoor samen met de vakgroepen Orthopedie van het Radboudumc te Nijmegen en de Sint Maartenskliniek te Nijmegen.

Telefoonnummers

Secretariaat Orthopedie (0314) 32 96 18
Verpleegafdeling A2       (0314) 32 93 62
Deel deze pagina: