KenniscentrumSportgeneeskunde › Tarieven sportgeneeskunde › Tarieven sportgeneeskunde

Tarieven sportgeneeskunde

Sport en Bewegen

Consulten en/of onderzoeken op verwijzing van de huisarts worden vergoed door de basiszorgverzekering. Dit kan ten koste gaan van het eigen risico. Voor onderzoeken op eigen initiatief gelden onderstaande tarieven. Vaak worden onderzoeken via de aanvullende zorgverzekering vergoed.
Sport en Bewegen is aangesloten bij FSMI en we zijn SCAS gecertificeerd. Ga naar de veelgestelde vragen en lees welke onderzoeken door uw zorgverzekeraar kunnen worden vergoed.
 
PRP behandeling €100,27,- per injectie
Basis sportmedisch onderzoek (BSMO) €138,79,-
Basis sportmedisch onderzoek met ECG (BSMO+) €190,50,-
Groot sportmedisch onderzoek (GSMO) €281,26,-
Groot sportmedische onderzoek met ademgasanalyse, VO2max meting en omslagpuntberekening (GSMO+) €369,92,-
Standaard inspanningstest met ECG €144,06,-
Inclusief ademgasanalyse, VO2max meting en omslagpuntberekening €210,03,-
Duikkeuring €170,97,-
Telefonisch consult € 21,11,-
Sportmedisch onderzoek tbv opleiding €169,05,-

BTW
Alle tarieven zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW. Ingaande 1 januari 2008 is de BTW vrijstelling voor medische diensten gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging zal de BTW vrijstelling uitsluitend kunnen worden toegepast voor behandelingen die de gezondheidskundige verzorging van de mens ten doel hebben. Bij het ontbreken van een dergelijk doel is 21% BTW verschuldigd. De beoordeling hiervan ligt bij de behandelend arts.
Deel deze pagina: