KenniscentrumSportgeneeskunde › Veel gestelde vragen › Sport en bewegen: veel gestelde vragen

Sport en bewegen: veel gestelde vragen

Afspraak

Hoe kan ik me voorbereiden op een sportmedisch onderzoek? 

Afhankelijk van het type onderzoek zijn er vereisten wat wel/ niet mag. Bij het maken van de afspraak krijgt u hierover uitleg. Mocht dit onvoldoende duidelijk zijn, vraag hier dan specifiek naar.
Een aantal adviezen kunt voor elk sportmedisch onderzoek in acht nemen: 
 • op de dag voorafgaand aan het onderzoek en op de dag van het onderzoek geen zware inspanning verrichten;
 • vlak voor het onderzoek geen koffie of thee drinken;
 • het sportmedische onderzoek wordt gestart met het bespreken van de medische vragenlijst. U wordt gevraagd deze vragenlijst thuis al in te vullen en mee te nemen
 • bij sommige onderzoeken wordt een urinetest verricht. U kunt uw ochtendurine van de dag van het onderzoek in een afsluitbaar urinepotje meenemen naar het onderzoek. Deze urinepotjes zijn te koop bij de apotheek.

Wat moet ik meenemen naar een sportmedisch onderzoek of sportkeuring?

Kijk in het overzicht wat u precies mee moet nemen naar uw afspraak.

Wanneer heb ik een verwijzing van mijn huisarts nodig?

Als u een afspraak wilt maken bij een van de volgende spreekuren, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts:
Voor de volgende spreekuren en consulten heeft u geen verwijsbrief nodig:


Wat moet ik doen als ik een afspraak wil verzetten of annuleren?

Als u een afspraak wilt verzetten of annuleren, laat dit ons dan zo snel mogelijk weten. Afspraken die minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, brengen we niet in rekening. Let op: indien u zich niet of  te laat afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deze rekening kunt u niet bij de zorgverzekeraar declareren.


Welke sportschoenen moet ik meenemen?

De sportschoenen die u nu gebruikt tijdens het sporten. Beoefent u meerdere sporten? Neem dan per sport één paar sportschoenen mee.

Algemeen

Met welke vragen kan ik terecht bij de sportarts?

Bij de sportarts kunt u terecht:
 • Met vragen over het houdings- en bewegingsapparaat, zoals spier- en gewrichtsklachten (als fysiotherapie niet helpt). Dus van voet- of hielklachten tot nek en schouderklachten.
 • Bij klachten gerelateerd aan inspanning. Denk aan snelle vermoeidheid of verzuring, benauwdheid, maag/ darmklachten en overtrainingsklachten.
 • Voor advies over voeding, trainingsrichtlijnen, medicijngebruik, etc.
 • Bij (chronische) ziekte en sport. Bijvoorbeeld bij vragen over hervatten van sport na een operatie of chemotherapie.
 • Voor prestatieverbetering.

Wat is een ECG?

ECG staat voor elektrocardiogram, beter bekend als een hartfilmpje. Met een ECG wordt de werking van het hart onderzocht. Er zijn twee soorten ECG’s:
 • Rust ECG om de conditie van uw hart in rust te onderzoeken.
 • Inspannings-ECG om de conditie van uw hart tijdens inspanning te onderzoeken. Een inspannings-ECG vindt meestal plaats op een loopband of een fiets.
Tijdens een ECG worden electroden op uw huid geplakt die signalen opvangen en resulteren in een lijn en curven op een scherm of op papier. Bij afwijkingen kunnen hartaandoeningen worden gesignaleerd, zoals hartritmestoornissen, ontstekingen of een hartinfarct.

Wat is een longfunctietest?

Een longfunctietest is een soort blaastest waarmee de sportarts de kracht en inhoud van uw longen onderzoekt en bepaalt of u een gezonde longfunctie hebt. De test wordt afgenomen met behulp van een zogenoemde spirometer, waarbij u meerdere keren maximaal in- en uitademt. Vooraf krijgt u een neusklem op. De longfunctietest is een onderdeel van het sportmedisch onderzoek.

Waarom wordt er bij sommige behandelingen of consulten wel BTW berekend en bij andere niet?

Per 1 januari 2008 is de BTW vrijstelling voor medische diensten gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging zal de BTW vrijstelling uitsluitend kunnen worden toegepast voor behandelingen die de gezondheidskundige verzorging van de mens ten doel hebben. Bij het ontbreken van een dergelijk doel is 21% BTW verschuldigd. De beoordeling hiervan ligt bij de behandelend arts.
 

Vergoedingen

Welke kosten worden vergoed door de zorgverzekering?


De volgende kosten worden vergoed door uw basisverzekering en kunnen dus ten laste van uw eigen risico gaan:
 • Consulten tijdens het sportspreekuur, het spreekuur van de sportarts/orthopedisch chirurg, mits u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of een andere medisch specialist. De factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.
  Let op: als u uw eigen risico nog niet hebt verbruikt, dan betaalt u de kosten geheel of gedeeltelijk vanuit uw eigen risico.
 • Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie als u een aandoening heeft die staat op de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie.
Afhankelijk van welke aanvullende zorgverzekering u heeft, krijgt u de volgende kosten vergoed:
 • Sportmedische onderzoeken en sportkeuringen.
 • Fysiotherapie (tenzij u een chronische aandoening heeft uit de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie). Kijk in de zorgpolis van uw zorgverzekering onder het kopje ‘sportzorg’ voor een overzicht van de kosten die door uw verzekering worden vergoed of kijk op www.sportzorg.nl/vergoedingen-sportzorg. Vergoedingen uit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van uw eigen risico.

  De volgende kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekering:
 • Als u geen aanvullende zorgverzekering heeft en uw aandoening niet in de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie staat, wordt fysiotherapie niet vergoed.


Wanneer valt een consult onder de basisverzekering en wanneer onder de aanvullende verzekering?

Sinds sportgeneeskundige zorg onder de basisverzekering valt, ontstaan er soms onduidelijkheden over de factuur. In principe geldt dat als er sprake is van een zorgvraag, klacht of probleem, de kosten uit de basisverzekering worden vergoed. U betaalt dan wel eigen risico. Als er geen duidelijke zorgvraag is, dan zal de sportarts zo snel mogelijk duidelijkheid geven of het consult onder de basisverzekering, aanvullende verzekering of eigen rekening valt. Als er geen sprake is van een zorgvraag, dan vallen de kosten altijd onder aanvullende verzekering of voor eigen rekening als u hiervoor niet aanvullend bent verzekerd. 

Op basis van de verwijzing van uw huisarts gaan wij er vanuit dat de kosten voor het consult bij de sportarts uit de basisverzekering vergoed zullen worden. Dit betekent dat u eigen risico moet betalen, als u hier eerder dit jaar nog geen aanspraak op hebt gemaakt. De mogelijkheid bestaat echter dat de sportarts tijdens het consult constateert dat er geen sprake is van een consult dat thuishoort in de basisverzekering. Dit kan betekenen dat de kosten door u of uw aanvullende verzekering betaald moeten worden. De sportarts zal u hierover tijdens het consult informeren.

Santiz Sport en Bewegen is niet bekend bij mijn zorgverzekeraar, hoe kan dat?

Dan komt omdat Santiz Sport en Bewegen onder het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Slingeland Ziekenhuis valt. Beide ziekenhuizen hebben contracten met de zorgverzekeraars. Of de kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar, is afhankelijk van de afspraken tussen de zorgverzekeraar en de ziekenhuizen.
 


Deel deze pagina: