KenniscentrumZorgverleners › Verpleegafdeling A2 › Verpleegafdeling A2

Verpleegafdeling A2

Verpleegafdeling Orthopedie

De verpleegafdeling Orthopedie bevindt zich op afdeling A2. Deze verpleegafdeling is verdeeld in vier-, twee- en eenpersoonskamers. Op alle kamers is een douche en toilet. Als alle bedden op de verpleegafdeling Orthopedie volledig bezet zijn, worden patiënten voor orthopedie meestal opgenomen op de naast gelegen afdeling (traumatologie/vaatchirurgie/shortstay).

Medewerkers

Op de verpleegafdeling komt u in contact met diverse medewerkers die u samen graag van dienst willen zijn. Dit zijn verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen, stagiaires, en de facilitaire dienst. De verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen werken in diensten van acht uur die elkaar overlappen. Tijdens iedere dienst draagt de verpleegkundige zorg voor de continuïteit van het verpleegproces van een aantal patiënten. Hij of zij is tijdens haar dienst aanspreekpunt voor de patiënt en communiceert met andere disciplines.
De medewerkers Gastenservice werken samen met de verpleegkundigen om hen te assisteren. Ze zijn de patiënt van dienst in het aanbieden van eten en drinken en verrichten schoonmaak werkzaamheden. De teamleider van de afdeling is dhr. R. Brand. Voor verpleegkundige vragen kunt u de afdeling A2 bereiken op telefoonnummer (0314) 32 93 62.

Patiëntendossier

In iedere dienst wordt door de verpleegkundige een verslag gemaakt in het digitale verpleegkundige dossier. Andere zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling, gebruiken dit dossier ook. De patiënt mag het eigen dossier inzien, maar voor inzage in het dossier door een derde is de toestemming van de patiënt vereist.

Artsenvisite

Iedere ochtend wordt vanaf ongeveer 8.00 tot 9.00 uur visite gelopen door een orthopeed of arts-physician assistent en verpleegkundige. Het kan zijn dat dit niet uw behandelend orthopeed is, maar elke orthopeed is op de hoogte van uw diagnose en het opnameverloop. Als de patiënt of de familie een gesprek wil met de behandelende orthopeed, dan kunnen zij contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek Orthopedie op telefoonnummer (0314) 32 96 18 of dit bespreken met de verpleegkundige op de afdeling.

Pijnbestrijding voor, tijdens en na de operatie

Hiervoor willen wij u graag verwijzen naar de folder Anesthesie.

Maaltijden

De broodmaaltijden worden op de verpleegafdeling door de medewerkers Gastenservice vanuit serveerwagens aan het bed bij de patiënt geserveerd. Voor de warme maaltijd in de avond kan de patiënt overdag een keuzelijst invullen eventueel met hulp van de patiënten service medewerkers. Het is mogelijk om het menu aan te passen aan persoonlijke wensen, zoals geloofsovertuiging of dieet.
Enkele keren per dag komen de medewerkers Gastenservice langs met drinken. Meegebrachte dranken kunnen in de koelkast op het dagverblijf en op enkele patientenkamers worden bewaard. Als u de koelkast gebruikt, vergeet dan niet uw naam en de datum op uw spullen te zetten. Patiënten en bezoekers mogen geen voedingsmiddelen meenemen naar het ziekenhuis die een risico kunnen vormen voor de gezondheid. Denkt u hierbij aan rauwe vleesproducten, eieren, salades, schaaldieren, zuivelproducten en warme maaltijden. Als u hierover vragen hebt, kunt u deze stellen aan de medewerkers Gastenservice van de verpleegafdeling.

Bezoektijden A2

Dagelijks:
Van 13.30 uur tot 14.15 uur.
Van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Alleen in overleg met de verpleegkundige is het mogelijk op andere tijden op bezoek te komen.

Bezoek

Teveel bezoek kan vermoeiend voor zijn voor patiënten en is soms ook hinderlijk voor uw kamergenoten. Er zijn niet meer dan twee bezoekers per patiënt toegestaan.
Tijdens het bezoek gaan de werkzaamheden op de afdeling door. Hierdoor kan het voorkomen dat we het bezoek af en toe vragen de kamer even te verlaten. Wanneer een groen lampje bij de kamerdeur brandt, is de verpleegkundige bezig op de kamer. Wij vragen bezoekers dan even op de gang te wachten.
Tijdens het bezoekuur kunt u in overleg met de verpleegkundige naar het bezoekersrestaurant op de begane grond. Toiletten voor bezoekers bevinden zich in de centrale hal beneden in het ziekenhuis.

Ontslag

Vaak is van te voren ongeveer bekend hoe lang een patiënt in het ziekenhuis moet blijven. Als u weer naar huis kunt, zal uw behandelend arts dat van te voren met u en de verpleegkundige bespreken. 
Bij de thuiszorgwinkel kunt u als het nodig is, hulpmiddelen huren of kopen, zoals een rolstoel of krukken. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder 'Thuiszorgwinkel'. Deze is verkrijgbaar op de afdeling.
Zodra u naar huis mag, kan uw familielid of naaste u van de verpleegafdeling ophalen. Zo nodig regelt de verpleegkundige samen met u uw vervoer met familie, per taxi of als het medisch gezien noodzakelijk is per ambulance.

Nazorg

Uiteraard wordt tijdens uw opname in het ziekenhuis met u besproken of u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog zorg nodig heeft. Familie speelt bij de eerste periode thuis vaak een belangrijke rol als extra hulp of aandacht noodzakelijk blijkt.
Het is voor de patiënt en de familie raadzaam hier tijdig over na te denken daar de gewenste hulp niet altijd meteen voorhanden is. De verpleegkundige van de afdeling kan hier meer informatie over geven. Meer informatie over zorg na een ziekenhuisopname, vindt u in de folders
  • Familieparticipatie
  • Zorg aan huis na een ziekenhuisopname
  • Opname in een zorginstelling na een ziekenhuisverblijf
  • Wat regelt u zelf na een ziekenhuisopname
Deze folders zijn aanwezig op de verpleegafdeling of u bekijkt ze via: https://folders.slingeland.nl 

Voorlichting

Eenmaal in de drie weken, op vrijdag, is er een voorlichtingsbijeenkomst in het auditorium van het ziekenhuis. Dit is de ene keer voorlichting voor de totale heupprothese en de andere keer voorlichting voor de knieprothese.
Patiënten krijgen een uitnodiging met data waarop de voor hen bedoelde voorlichting gegeven wordt. Deze informatie is tevens te vinden op ons kenniscentrum. Dit is niet verplicht, maar wordt wel zeer aangeraden.
Tijdens de voorlichting geeft een verpleegkundige van de afdeling Orthopedie informatie en adviezen. Daarnaast geeft een fysiotherapeut informatie en advies over de revalidatie. Als laatste komt een orthopeed van het ziekenhuis aan het woord. Die zal nog een aantal dingen uitleggen en verduidelijken. Bij alle sprekers die tijdens de voorlichting vertellen, is er de gelegenheid tot vragenstellen. 
Deel deze pagina: